Jobb

BO Årsbok 2022

I Barnombudsmannens rapport ”Blir det nån skillnad eller säger vi det här helt i onödan?” har man undersökt hur barnkonventionen fungerar…

Stäng

BO Årsbok 2022

I Barnombudsmannens rapport ”Blir det nån skillnad eller säger vi det här helt i onödan?” har man undersökt hur barnkonventionen fungerar i barns vardag. I mer än två år har barnkonventionen varit lag, nu måste rättigheterna bli verklighet i alla barns liv. Årets rapport tar avstamp i tre delar i barnets vardag: rätten till en trygg bostad, rätten till delaktighet i skolan och barns delaktighet vid kommunala beslut. 

Global Reporting fick även i år i uppdrag att formge årsrapporten.

Globala Torget 2022

På uppdrag av Palmecentret producerade vi Globala Torget 2022 på Bokmässan i Göteborg. Vi gjorde profilbilder för SoMe i form av collage…

Stäng

Globala Torget 2022

På uppdrag av Palmecentret producerade vi Globala Torget 2022 på Bokmässan i Göteborg. Vi gjorde profilbilder för SoMe i form av collage på årets teman Klimat, Real crime time, Sydafrika och Ukraina, vepor i mässhallen, design av en utställning på plats inspirerad av Apartheidmuseet i Johannesburg, ett Real crime time-spel om planetens värsta brott och annonser för SoMe och dagspress. Globala Torget fick stort genomslag efter flera år av endast digitala seminarier.

”Alla tar ju inte ansvar”

I januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. I Barnombudsmannens rapport ”Alla tar ju inte ansvar” har man undersökt hur barnkonventionen fungerar under…

Stäng

”Alla tar ju inte ansvar”

I januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. I Barnombudsmannens rapport ”Alla tar ju inte ansvar” har man undersökt hur barnkonventionen fungerar under en samhällskris.

För barn och unga i Sverige har covid-19-pandemin inneburit stora omställningar, till exempel vid distansundervisning och inställda fritidsaktiviteter. Beslut som har tagits för att minska smittspridningen har medfört allvarliga konsekvenser för barn på kort och lång sikt. Vissa brister har varit kända, andra har synliggjorts under pandemin och vissa har uppstått på grund av pandemin. 

De lärdomar vi drar av pandemin kommer vara avgörande för om vi kan hantera framtida samhällskriser bättre och uppfylla barns rättigheter. 

Global Reporting fick även i år i uppdrag att formge årsrapporten.

Dom tror att dom vet bättre

”Men man är ändå ganska maktlös som barn, för vuxna tänker att de vet bättre. Så man kan säga vad man tycker och…

Stäng

Dom tror att dom vet bättre

Men man är ändå ganska maktlös som barn, för vuxna tänker att de vet bättre. Så man kan säga vad man tycker och bli lyssnad på, men det är inte som att de kommer göra något åt det egentligen, för de tror att de vet bättre.”

Sverige är ett av världens bästa länder för barn att växa upp i. Trots det vet vi att barn utsätts för allvarliga rättighetskränkningar varje dag.

I januari i år blev barnkonventionen lag i Sverige. Lagen ger möjligheter att åtgärda de brister som fortfarande finns och hindrar barn från att få sina rättigheter tillgodosedda.

I Barnombudsmannens rapport ”Dom tror att dom vet bättre” belyser de tre områden som behöver förbättras i Sverige: Barnrättsperspektivet i utredningar och rättsprocesser måste stärkas, föräldrarättens inskränkningar på barnrätten behöver begränsas och barnets möjligheter att hävda sina rättigheter och få upprättelse måste säkerställas.

Global Reporting fick även i år i uppdrag att formge årsrapporten och statistiken från Barnombudsmannens undersökning om allmänhetens och barns egna attityder till barns rättigheter.

Globala Torget, Bokmässan 2019

Global Reporting fick i uppdrag av Palmecentret att designa hela Globala Torget 2019. Nytt för denna gång var Podd-scenen och de digitala pekskärmarna…

Stäng

Globala Torget, Bokmässan 2019

Palmecentret

Global Reporting fick i uppdrag av Palmecentret att designa hela Globala Torget 2019. Nytt för denna gång var Podd-scenen och de digitala pekskärmarna med programmet. Vi valde glashuset 72hour cabin till podd-scenen – ett miljöprojekt som stack ut på torget och drog till sig publik som fick lyssna i trådlösa hörlurar. Programmet på torgets scener var gediget med massor av intressanta samtal. Fler besökare hittade upp än året innan och kanske bidrog den digitala kampanjen och de stora veporna ut mot Bokmässan.

Vem bryr sig – när samhället blir förälder

”Det är många liksom som jobbar framför allt på låsta avdelningar, om det så är psyk eller om det är…

Stäng

Vem bryr sig – när samhället blir förälder

”Det är många liksom som jobbar framför allt på låsta avdelningar, om det så är psyk eller om det är SiS, att de gillar liksom att jobba där bara för att de ska kunna brotta ner ungdomarna liksom. Och det tycker de är roligt typ. Det är inte liksom för att de vill dem väl, även om de hävdar det”, berättar en pojke med erfarenhet från särskilda ungdomshem.

När samhället skiljer ett barn från föräldrar eller andra vårdnadshavare medföljer ett stort ansvar. Syftet med placeringen är att ge barnet en chans till ett bra liv. Trots det visar Barnombudsmannens rapport ”Vem bryr sig – när samhället blir förälder” att barn som bor på särskilda ungdomshem har alarmerande dålig hälsa och får inte den skolgång de har rätt till. Dessutom är våld och övergrepp fortfarande vardag för många av dessa barn.

Rapporten bygger på samtal med 35 barn och enkätsvar från 266 barn i den sociala barnavården under 2018. Global Reporting fick även i år uppdraget att producera och formge årsrapporten och har denna gång samarbetat med illustratören Emma Virke.

 


Fler jobb…
Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält