Global Bar Talks

Global Bar: Världen bortom 2030

Situationen i världen är mer komplicerad än på mycket längre. Å ena sidan har vi en i grunden positiv utveckling där fattigdomen minskar, människor lever längre och fler barn får möjlighet att gå i skolan alltmedan ekonomin växer i de flesta av världens länder. Samtidigt ökar klyftorna. Fler människor är på flykt än någonsin tidigare, demokratin och yttrandefriheten är på tillbakagång och den globala uppvärmningen hänger som ett hot över oss alla.

Global Bar är Sveriges ledande diskussions- och samtalsarena för globala frågor. I över femton år har vi diskuterat bistånd och global utveckling under medverkan från de flesta av Sveriges mest namnkunniga personer.

En stor del av biståndsdiskussionen idag har handlar om Agenda 2030, men faktum är att det bara återstår ett drygt tiotal år tills målen ska vara uppfyllda. Kommer det att gå? Och vad händer sen?

Under året har vi genomfört fyra fördjupade Global Bar-samtal där vi, förutom våra ”vanliga” barer även fört samman en grupp personer för att under informella former diskutera viktiga – och många gånger komplicerade – frågor som berör biståndet och den globala utvecklingen i stort. Hur kommer världen att se ut bortom år 2030?

Ämnen för samtalen har varit:

Nya aktörer – nya mönster. Kina, Förenade Arabemiraten blir allt viktigare biståndsländer, men allt fler kommer till. Samtidigt ökar filantropernas betydelse och gamla organisationer utmanas. Hur kommer detta att påverka biståndet i framtiden.
Läs analys här: Nya givare – nya mönster
Se samtalet om Nya givare – nya mönster här

Demokratin på fallrepet? Demokratin är på tillbakagång. Hur ska vi förstå utvecklingen och framför allt – hur kan demokratin göras mer attraktiv, både i Sverige och i de länder dit det svenska biståndet går?
Läs analys här: Demokratin på fallrepet
Se samtalet Demokratin på fallrepet här

Biståndet och mångfalden. År 2050 beräknas 35 procent av Sveriges befolkning ha en annan bakgrund än den etniskt svenska. Vilka krav ställer detta på de som arbetar med bistånd, vilka möjligheter öppnar de stora diasporagrupperna för oss?
Läs analys här: Biståndet och mångfalden
Se samtalet Biståndet och mångfalden här

Ny teknik – nya spelregler. Blockkedjeteknik, AI och robotiseringen av arbetet är redan nu på väg att förändra de globala spelreglerna. Vad kommer detta att innebär för biståndet?
Läs analys här: Ny teknik – nya spelregler
Se samtalet Ny teknik – nya spelregler

Vi har sammanfattat samtalen i översiktliga texter som speglar de diskussioner som förts. Under respektive ämne kan du ladda ner sammanfattningarna som pdf och titta på inspelningar från samtalen.

Dela och sprid gärna vidare!

Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält