Satellitbilder bekräftar folkrättsbrott

2013-04-18

Satellitbilder stödjer vittnesmål från södra Sudan enligt en nygjord studie. Analysen, som presenterades på fjärranalysdagarna i Stockholm den 8 april, visar att människor försvinner från oljevägen och områden nära oljeutvinningen. Den visar också att tusentals människor söker skydd i flyktingläger. 

Under ett expertmöte om fjärranalys som hölls i Stockholm 8-9 april, bjöds fjärranalytikern Erik Prins in för att presentera sin studie om vad som hände i Sudan kring den oljekoncession Lundins ägde tillsammans med OMV, Petronas och Sudapet. Han hade tidigare sammanställt en analys för rapporten Unpaid Debt, som publicerades 2010. Nu presenterades nytt material för svenska experter.

– Den största förändringen av markanvändning sker mellan 1999, 2000 och 2002. Bilderna från området visar att stora delar av befolkningen förflyttat sig. De har rört sig bort från vägarna, bort från oljeområdet och vägen som Lundin byggde. De här uppgifterna stödjer de uppgifter som finns publicerade i rapporter från den tiden, säger Erik Prins.

Det finns två motsägande bilder av vad som skett kring oljekoncessionerna i Sudan mellan 1997 och 2003.

Den ena bilden är den som organisationer som Christian Aid, Human Rights Watch, ECOS och FN ger. Tusentals, kanske hundratusentals, människor fördrevs från sin mark när regeringsstyrkor och deras allierade rensade områden för oljeutvinning. Framför allt sker detta i samband med att en väg anläggs som binder samman Lundins fältkontor i staden Rubkona och oljefälten Thar Jat. Vittnen beskriver för rapportförfattarna hur regeringen först skickar bombplan, vilka följs av attackhelikoptrar och slutligen av marktrupper som dödar och fördriver befolkningen som bodde nära viktig infrastruktur för oljekoncessionen.

Den andra bilden är den som Lundin Petroleum och Sudans regering ger. Enligt den var det inte oljan som drev på krigföringen och det var inte regeringen som fördrev människorna. Det var knappt några människor som bodde längs sträckan som vägen drogs vid. Stamkrig har alltid varit en del av områdets historia och det var främst gerilla lierad med SPLA (den nuvarande regeringen i Sydsudan) som fördrev människor. Bränder av byar beror på svedjejordbruk. Dessutom förflyttar sig människor i området alltid mellan olika områden beroende på årstid. Och om oljebolagen gjorde något så var det att erbjuda arbetstillfällen och skapa möjligheter för lokalbefolkningen i form av hälso- och vattenprogram.

Erik Prins har jämfört satellitbilder över området från flera decennier. Han har använt sig av satellitbilder från 1987, 1994, 1995, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 och 2006 för att följa hur människor förflyttat sig i området. Det är viktigt att använda sig av bilder tagna under en och samma årstid. Erik har valt november eftersom det då slutat regna och jordlotterna är skördade.

– Man börjar med att studera vilka lantbrukssystem som används av människorna nere på marken. Sen tar man fram en metod för att kunna kartlägga detta med satellitbilder.

I och omkring Lundins koncessionsområde bor människor längs flodvallar. Deras runda hus, Tukuls, ligger oftast i en rad. Runtom husen planterar familjerna fält och boskap vandrar och betar kring boplatserna. Hus och byar syns bra med högupplösta bilder, och kan även ses med Google Earth.

För att studera förändring av jordbruk från år till år använder han sig av satellitbilder och analyserar de olika bandbredder som bilderna kommer i. Med dessa kan han avgöra vad marken används till när bilden togs. Lättast att avgöra är skillnaden i ljus som marken reflekterar. Desto ljusare det är på bilden desto mer mänsklig aktivitet är det på marken.

– Jag har använt flera välkända metoder för att se boskapsfarmer. Med dem kan man avgöra i vilka områden djur och människor betar av mark. Området där det är ljusare kan skiljas ut från andra områden. Men jag har också använt mig av mer sofistikerade metoder för att verifiera bilden. Alla metoder visar på samma resultat. Människor försvinner från områden där det var strider och de tar sig till områden sydväst, söder eller nordöst om oljevägen.

Han har även läst igenom rapporter med vittnesmål om vad som hände på marken. Strider, incidenter och flyktingläger lägger han in i kartbilden. När han lagt rapporterade stridigheter och flyktingläger över kartbilden syns att förändringen han ser på satellitbilderna stämmer överens med vad Human Rights Watch, Christian Aid och ECOS rapporterat. Grönare områden på kartan anger platser dit människor flytt för att komma undan stridigheterna. Bilderna kan också avgöra vilket år som människor lämnade ett område.

– Ögonvittnesbilderna ger samma övergripande bild som satellitbilderna gör i analysen, säger Erik Prins.

I april 2001 publicerade det kanadensiska oljebolaget Talisman en satellitrapport för att bevisa att det inte förekommit någon förflyttning av människor från deras oljeområden. I både Kanada och USA hade Talisman kritiserats för sin verksamhet som gränsade till Lundins koncessionsområde.

Nyhetsbrevet har fått tag på satellitrapporten. Enligt Erik Prins är det en väldigt dyr studie där högupplösta bilder från en kommersiell satellit köpts in. De områden som undersöks ligger inom fem kilometer från oljeverksamheten och är bestämd av oljebolaget. Bilderna från 1999 har jämförts med tidigare bilder från 1965 och 1967. Utifrån dessa drar analytikern slutsatsen att det inte går att se några massförflyttningar.

– Men de områden man har valt att undersöka täcker bara en mindre del av koncessionsområdet och förklarar inte vad som skett i övriga områden där det också finns ögonvittnesbilder om humanitära övergrepp, förklarar Erik Prins.

 


Fler nyheter…
Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält