Omslaget till De kallar oss invandrare har designats av Johan Resele.

Reportagebok lever vidare

2011-09-09

– Bokens styrka är att den handlar om personliga öden och visar att det finns riktiga människor bakom statistiken. Personer som måste starta ett nytt liv i ett främmande land och kämpa för att ta sig in i det svenska samhället.

Det säger Martin Fax, projektledare på Tema Nyanlända, om boken De kallar oss invandrare. Den producerades av Global Reporting till Tema Nyanländas slutkonferens i maj, skribenter är Agneta LarssonAnette Emanuelsson och Maria Thulin.

De kallar oss invandrare är fortfarande populär och har beställts av flera olika aktörer som exempelvis Arbetsmarknadsdepartementet, lotsföretag, kommunala vuxenutbildningar och länsstyrelser med flera.

– Vår förhoppning är att tjänstemän som arbetar med integrationsfrågor och flyktingar kan inspireras av berättelserna och även att boken ska kunna användas i utbildningssammanhang, säger Martin Fax. Vi hoppas också att den kan öka förståelsen för flyktingars situation hos alla som läser den.

Även projektet Tema Nyanlända vid Länsstyrelsen i Stockholms län lever vidare. Projektet startades 2008 med syfte att underlätta för nyanlända att komma in i samhället och etablera sig på arbetsmarknaden. Att länet, liksom resten av landet, står inför nya utmaningar när det gäller flyktingmottagandet är en av anledningarna till att projektet beviljats förlängning med ett år.

(Här kan du läsa om tanken bakom bokens omslag.)


Fler nyheter…
Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält