Norska Ambassad i Stockholm. Foto: Amanda Palmgren

Norska ägare vill inte kommentera Lundin

2012-05-11

En av de stora aktieägarna i Lundin Petroleum är den norska staten. Vi kontaktade dem för att höra hur de ser på anklagelserna mot företaget.

I början av året kontaktade vi en rad svenska fondförvaltare som äger aktier i Lundin Petroleum och frågade hur de ställer sig till det som skedde i Sudan (nuvarande Sydsudan) under åren 1997-2003. Vi frågade om de skulle kunna tänka sig etablera en stödfond för de människor som drabbades av företagets verksamhet i regionen om Lundin Petroleums (dåvarande Lundin Oil) skuld skulle fastställas.

Företagens svar redovisades i ett nyhetsbrev som kom ut under januari. Sen dess har dessa aktieägare själva börjat ställa krav på Lundin Petroleum. Aktieägarna menar att en oberoende utredning krävs för att klargöra vad som faktiskt skedde under de nämnda åren.

Även i Norge har röster mot företaget börjat höras. Tidigare under året krävde bland annat Snorre Valen, miljöpolitisk talesman för Socialistisk Venstreparti, att staten måste sälja ut alla aktier i företaget.

Eftersom den norska staten är en av de största aktieägarna i företaget kontaktade vi de fonder som förvaltar dessa investeringar samt myndigheterna som har ansvaret för dessa fonder. Vi kontaktade även Kommunal Landspensjonskasse (KLP) och finanskoncernen DNB som båda är aktieägare i företaget.

Vi ställde samma frågor till de norska bolagen som vi tidigare under året ställde till de svenska. Vi frågade dem om deras tankar om att kompensera de drabbade och om de kan tänka sig behålla sina aktier i företaget om Lundin Petroleum döms för folkrättsbrott.

1,6 procent av Lundins aktier ägs av Statens pensjonsfond utland (SPU) som förvaltar de ekonomiska resurserna till det norska försäkrings- och pensionssystemen. SPU står under det norska finansdepartementet men det operativa ansvaret har delegerats till Norges Bank (Norges centralbank). Norges Bank ville dock inte svara på våra frågor.

– Norges Bank kommenterar inte enskilda investeringar, säger kommunikationsrådgivare Øystein Sjølie.

När det norska finansdepartementet ställs inför frågan om deras ansvar som investerare och om de kan tänkta sig kompensera de drabbade så svarar de att pensionsfonden är till för att säkerställa en god avkastning för de framtida generationerna. Man menar att fonden sköts på ett ansvarsfullt sätt med stor respekt för både miljö och sociala frågor.

Finansdepartementet hänvisar till oljefondens etiska råd vars uppgift är att slå larm om företag som landet inte bör göra affärer med. Även fast det är finansdepartementet som avgör om ett företag ska uteslutas så följer de rådets rekommendationer. Oljefondens etiska råd valde att inte svara på frågorna.

Förutom de 1,6 procent som Norges Bank förvaltar så äger Folketrygdefonden ytterligare 0,31 procent aktier i Lundin Petroleum. Finansdepartementet har delegerat förvaltningen av Statens Pensionsfond Norge och statens obligationsfond till fonden. Folketrygdefondens 0,31 procent ansågs vara värt 147 miljoner SEK 31 december 2011. Den norska staten äger alltså sammanlagt 1,91 procent av aktierna i företaget.

Folketrygdefonden menar att man följer de direktiv man fått av finansdepartementet och hänvisar till deras äganderapport från 2011 där det står:

”I förvaltningen av den norska aktieportföljen är bolagsstyrning och dialog med företagen viktiga verktyg. Det innebär att vi tar upp relevanta ESG-frågor med ledningen så att bolaget kommer att ha möjlighet att korrigera oacceptabla förhållanden.”

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som enligt sin egen årsrapport ägde 8300 aktier i Lundin Petroleum valde att inte svara på våra frågor.

I slutändan kontaktade vi DNB Asset Management som är Norges största finanskoncern. Pär Löfving, Senior Analytiker i Ansvarsfulla Investeringar, hade detta att säga:

– Vi har löpande samtal med ledningen i Lundin Petroleum, men vi går aldrig ut offentligt med innehållet i de dialoger vi har med företag. Vi vill inte heller spekulera publikt i huruvida vi kommer äga aktier i Lundin Petroleum framöver eller inte. 

Siavash Golzadeh


Fler nyheter…
Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält