Lundin Petroleum vilseledde aktieägare och investerare

2013-05-06

I en rapport från 6 maj, 2013, visar den danska organisationen Bloodhound att Lundin Petroleum, och tidigare Lundin Oil, systematiskt vilselett marknaden om lidandet och striderna i det koncessionsområde i Sudan, där bolagen verkade mellan 1997-2003. Organisationen kräver därför att Finansinspektionen undersöker om Lundin Petroleum har vilselett aktieägare och investerare.

– Jag tror att många liv och mycket elände hade kunnat besparats i Sudan om Lundin korrekt informerat om vad som, säger rapportförfattaren Phil Clarke

Rapporten har gått igenom all kommunikation oljebolaget gett i form av intervjuer i media, pressmeddelanden, samt information till aktieägare och marknaden  som berör det koncessionsområde, Block 5A, i Sudan där bolagen var verksamma mellan 1997 och 2003. Samtidigt pågick ett inbördeskrig i Sudan som redan innan Lundin skrev under koncessionsavtal med Sudans regering hade krävt mer än en miljon människoliv.

Phil Clarke kommer fram till att bolagets kommunikation skiljer sig helt från den som människorättsorganisationer, hjälporganisationer, journalister, FN: s särskilda sändebud och den kanadensiska regeringen gav. Enligt alla dessa källor var brotten mot de mänskliga rättigheterna och säkerhetsläget i och omkring bolagets oljekoncessionsområde mycket allvarligt. Dessa påpekade också att oljeverksamheten i landet förvärrade konflikten.

Bolagen kan därför ha systematiskt vilselett aktieägare och investerare genom att undvika att korrekt beskriva läget i området samt att undvika att tala om hur omfattande civilbefolkningens lidande var i koncessionsområdet i Sudan.

Informationen som företaget gav eller undvek att ge kan därför vara ett brott mot de regler som ställs på bolag för att aktieägare. Korrekt information är viktig för att investerare ska kunna bedöma de ekonomiska och etiska riskerna med att investera i en aktiv krigszon.

– Denna information kan i sin tur även förhindra brott mot mänskliga rättigheter. Ingen aktieägare vill att hans eller hennes pengar ska fläckas med blodspengar.

Finansinspektionen bör påbörja en utredning om Lundin Oil / Petroleum kan ha åsidosatt de regler som ställs på offentliga aktiebolag i Sverige. Myndigheten bör undersöka om Lundin utelämnat väsentlig information eller vilselett marknaden om situationen i koncessionsområdet Block 5A i Sudan mellan 1997-2003.

– En säker finansmarknad kräver att investerare kan lita på att företag förser dem med tydlig och aktuell information för att de ska kunna ta beslut om och styra sina investeringar, säger Bloodhounds chef Phil Clarke.

Han uppmanar även aktieägarna i Lundin Oil / Petroleum att utreda om den interna och externa kommunikationen företaget kan ha vilselett marknaden.


Fler nyheter…
Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält