Risodling i Bangladesh, ett land som är mycket sårbart för väderrelaterade katastrofer.

Klimatarbete i kamp mot klockan

2011-11-28

I dag startar FN:s Klimatförändringskonferens COP 17 i Durban. Förväntningarna är dock långt ifrån lika höga som för två år sedan. Då samlades världens ledare vid COP 15 i Köpenhamn för att nå ett bindande avtal i kampen mot klimatförändringarna – och misslyckades.

Efter COP15 flyttade dessutom medierna sin strålkastare från klimatfrågorna och i stället var det finanskrisen som toppade nyhetsflödet.

När representanter från världens länder, organisationer och det civila samhället ses i Durban handlar diskussionerna bland annat om att fortsätta implementeringen av Kyotoprotokollet som löper ut nästa år och som USA fortfarande inte har ratificerat.

Men det är en kamp mot klockan. Redan i dag ser vi tydligt klimatförändringarnas konsekvenser världen över, med torka, extrema väder och översvämningar. Det är inte de fattiga länderna som ligger bakom de stora utsläppen av växthusgaser, men det är de som drabbas hårdast.

Sveriges representanter i Durban kommer bland annat att presentera resultaten från Regeringens Särskilda Klimatförändringsinitiativ, som stött olika klimatanpassningsprojekt världen över. Resultaten finns också samlade i broschyren Adapting to a Changing Climatesom har skrivits av Global Reporting.


Fler nyheter…
Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält