Foto: Petter Bolme

Ingen oberoende utredning av Lundin Petroleum

2012-05-11

Det blir ingen oberoende utredning av Lundin Petroleums verksamhet i Sudan. På torsdagens årsstämma röstade en majoritet av aktieägarna emot förslaget. Men trots det ser Egbert Wesselink från European Coalition on Oil in Sudan röstresultatet som en stor framgång.

Egbert Wesselink hade på förhand förväntat sig att högst tio procent av aktieägarna skulle rösta för förslaget. I stället blev siffran 21,5 procent. Många valde dessutom att lägga ner sin röst och i slutändan var det ungefär hälften av de oberoende ägarna (Lundinfamiljen och företagets ledning borträknade) som förkastade styrelsens position.

– Det betyder att Lundin Petroleums ägarbas är djupt splittrad vad gäller hur företaget har hanterat de mänskliga rättigheterna, säger Egbert Wesselink.

Det var Folksam som lade fram förslaget om en oberoende utredning. Bland de ägare som röstade emot fanns Första AP-fonden.

– Det föregår en oberoende undersökning av allmän åklagare som kommer att besvara våra frågor. Vi förutsätter att Lundinfamiljen samarbetar med åklagare. Av dessa skäl kommer vi att rösta nej till de två aktieägarförslagen som finns, sade Ossian Ekdahl från Första AP-fonden på årsstämman.

Bland dem som röstade för en oberoende utredning fanns– förutom Folksam – Robur och Andra AP-fonden.

– En oberoende granskning är ett sätt för bolaget att visa att man proaktivt och transparant vill besvara anklagelserna. Det handlar om att rentvå sig och återupprätta förtroendet. Jag tycker att 21,5 procent är en bra markering givet att huvudägaren som röstmässigt dominerade stämman som väntat röstade emot, säger Marianne Nilsson, ägaransvarig på Robur.

Hur den norska staten röstade är oklart men ISS, rådgivare åt den norska staten och andra stora utländska ägare, rekommenderade dem inför stämman att stödja Folksams förslag. Det skriver Dagens industri:

Förslaget skulle troligen öka värdet för aktieägarna. Trots att ISS inser att bolaget inte längre är aktivt i nordöstra Afrika, anser ISS att det finns tillräckligt mycket bredd i förslaget för att tillåta en granskning av bolagets generella policy om mänskliga rättigheter.”

Före detta överåklagaren Sven-Erik Alhem var inbjuden till stämman för att på uppdrag av Lundin Petroleum ge ett expertutlåtande om Folksams förslag. Han sa att det var ”bullshit” att tro att en oberoende utredning skulle kunna hållas separat från åklagarens förundersökning

– En privat utredning skulle vara ett rejält kliv ut i det okända. Det riskerar att skapa ”bad will” och kan störa åklagarens utredning.

Carina Lundberg Markow från Folksam var av en annan åsikt.

”En individ kan dömas för brott, det avgör åklagaren. Vi vill försäkra oss om att det har varit rätt att lita på vad företaget sagt. Granskningsområdena sammanfaller men åklagaren utgår från lag, vi utgår från FN:s normer och att det man sagt kan verifieras”, skrev hon i ett twittermeddelande.

Egbert Wesselink anser inte att en oberoende utredning skulle störa förundersökningen eftersom den skulle grunda sig på skriftliga källor – bland dem Lundin Petroleums eget arkiv – snarare än muntliga vittnesmål.

Efter att ECOS 2010 publicerade rapporten UnPaid Debt har organisationen gått systematiskt till väga och uppvaktat Lundin Petroleum, svensk regering och riksdag samt Lundins svenska aktieägare. Organisationens nästa steg blir att vända sig till Norge där Lundin Petroleum i dag har huvuddelen av sin verksamhet. Egbert Wesselink ser positivt på möjligheterna att påverka i Norge, ett land som sedan många år tillbaka har ett stort engagemang i Sudan.

– Kunskapen om Sudan är mycket, mycket större bland norska organisationer, företag och tankesmedjor än bland de svenska eftersom Sudan är en av de viktigaste samarbetsländerna i norskt utvecklingssamarbete, säger Egbert Wesselink som kommer att vända sig till ECOS norska medlemsorganisationer för att med deras hjälp ifrågasätta norska statens allians med Lundin Petroleum.

Folksam och Robur har ännu inte bestämt hur de kommer att agera i frågan framöver. I SVT:s Aktuellt sade Carina Lundberg Markow efter stämman att Folksam nu ska diskutera med andra aktieägare och fundera över vad de mer kan göra.

– Någon gång kommer vi till en gräns för vad man kan göra med aktivt ägarstyrning. Men när den sista etiskt intresserade aktieägaren lämnar företaget finns det ingen kvar som kan ställa krav, sade hon.

Roburs ägaransvarige Marianne Nilsson säger att de nu ska ta med sig resultatet från stämman hem och reflektera.

– Vi får fortsätta vår dialog med bolaget och fundera över nästa steg


Fler nyheter…
Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält