Hur hållbart är Global Reporting?

2013-04-03

Alla företag har skyldighet att respektera mänskliga rättigheter, följa arbetsrättsprinciper och ta ansvar för miljön oavsett var i världen de arbetar. Nu ökar trycket på företag att ta sitt sociala ansvar – Telias Sonera och Lundin Petroleum är bara två exempel på företag som granskas av åklagare efter sina affärer i Uzbekistan respektive Sudan – och talet om Corporate Social Responsibility (CSR) hörs allt oftare i samhällsdebatten.

Nu kan vi på Global Reporting presentera vår första hållbarhetsrapport, som vi har tagit fram för att på ett konkret sätt se våra styrkor och svagheter när det gäller socialt, miljömässigt och etiskt ansvarstagande, för att inspirera andra mindre företag att göra detsamma, och för att lära oss mer om CSR i praktiken. Rapporten har tagits fram av företagets medarbetare under ledning av Jonna Wijk som praktiserade på Global Reporting i höstas och som är utbildad inom CSR-frågor.

– Det är inte svårt att göra en hållbarhetsrapport eftersom det inte finns några regler för hur stor eller liten den ska vara. Man ska mer se det som ett roligt projekt där alla kan vara med och påverka och där man utvecklas inom företaget, säger Jonna Wijk.

Hållbarhetsrapporten utgår från Global Compacts tio principer om hållbart företagande och beskriver hur Global Reportings verksamhet förhåller sig till allmänt vedertagna principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Som medlem i Global Compact förbinder man sig bland annat att integrera de tio principerna i sin affärsverksamhet och organisationskultur och att offentligt berätta på vilket sätt de implementeras – antingen i en hållbarhetsredovisning eller i andra dokument som till exempel en årsrapport.

Hur pass hållbar är då Global Reportings verksamhet?

– Global Reporting gör ett bra jobb att förmedla de värden som Global Compact står för genom de ämnesområden och uppdragsgivare man väljer att jobba med. Miljömässigt är flygresorna det största problemet. Men det kan vara svårt att minska på dem eftersom ni får ut så mycket av dem, säger Jonna Wijk.

Hon får medhåll från Global Reportings VD David Isaksson som påpekar att resandet är en förutsättning för verksamheten.

– Vi arbetar med kommunikation och information som ska skapa en grund för att förändra människors kunskap om och syn på världen. För att göra detta måste vi lyssna på människor som sällan får sin röst hörd och ta fram fakta på plats som inte går att ta del av genom internet, säger David Isaksson.

Rapporten innehåller också en förteckning över hur CSR-arbetet ska förbättras till nästa år, till exempel genom att göra kontoret mer miljövänligt och byta telefon- och internetoperatör från mutmisstänkta Telia Sonera.


Fler nyheter…
Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält