Arvfurstens palats. Handlingar om Sudan 1991-2003 visar att Sverige inte valde att agera eller utreda Lundins verksamhet i krigets Sudan. Foto: Wikimedia Commons

Handlingar från UD

2012-11-05

UD har ett mycket omfattande material om Sudans brott mot mänskliga rättigheter och fördrivning av civila i kriget mot gerillan i söder. Av detta material har vi fått ta del av följande handlingar.

 

1991-1999 Utdrag med titlar för alla handlingar i UDs arkiv om Sudan under nio år.

1995-04-20 Tackbrev från Sudans ambassad för mottagandet av landets utrikesminister.

1996-08-22 Brev från Sudans ambassad om relationen till FN:s säkerhetsråd.

1997-10-27 PM från möte med Adolf H Lundin om situationen i DR Kongon (Per Sjögren).

2001-01-16 Eric Reeves, brev till Sverige om att Lundin medverkar till folkrättsbrott i Sudan.

2001-01-23 PM ambassaden Ottawa, ”inga träffar (om Lundin) i pressarkivet i Kanada” (Wetterqvist).

2001-01-30 PM från UDs avdelning för folkrätt och mänskliga rättigheter (FMR) och dess möte med specielle rapportören för Sudan Gerhart Baum (Lars Ronnås).

2001-02-05 PM ambassaden Genéve. Lunchmöte med Baum i Genève. (Lindvall, Salander, Molander).

2001-03-16 PM från ambassaden i Nairobi från ett givarmöte inom Operation Life Line Sudan den 14 mars med Baum, (Jonas Frisell).

2001-03-19 FNs människorättskommitté 57:e mötet, Baums muntliga framställning.

2001-03-19 FNs människorättskommitté Sudans svar till Baum.

2001-03-26 Adolf H Lundins brev om att Ambassadör Sparre är välkommen att besöka Lundins installationer på plats.

2001-04-06 PM från ambassaden i London ”Voluntary Principles – något för Sverige och Lundin Oil” (Jonas Moberg).

2001-04-25 Anna Lindh svarar Adolf H Lundin att det inte är aktuellt med ett svenskt besök.

2001-05-15 Brev från Sudans ambassad där ett brev från John Dor, guvernör i Unity State biläggs. Brevet var ursprungligen skriven för Lundins aktieägare.

2001-05-23 PM, Oljan I Sudan – EU-ambassadörer har besökt oljefältet. EU-ambassadörer i Khartoum besöker oljeinstallationer och efter tre dagar hos oljebolagen och med militär eskort kan de säkert säga att rapporteringen inte stämmer.

2001-11-08 PM New York, Utskottsdialog med Baum i NY. 56e sessionen, tredje kammaren (Pierre Schori).

2003-01-27 ”Activities of Lundin Group in the DRC” UD-brev ställt till Lundin Petroleums VD samt Tenkes svar.


Fler nyheter…
Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält