Enat Sydsudan nyckeln till fred

2011-05-01

Den största utmaningen för det nya landet Sydsudan blir att ena folkgrupperna och skapa en gemensam identitet. Det säger Egbert Wesselink, författare till rapporten Unpaid debt som handlar om oljebolagen Lundin Petroleum, OMV och Petronas delaktighet i oljekrigen i södra Sudan under perioden 1997–2003.

Vilka sektorer bör prioriteras för att utvecklingsprocessen av en ny stat (Sydsudan) ska bli lyckad? 

– Först måste de lyckas skapa en gemensam identitet. Sudan är ett land som har varit delat mellan olika folk och stammar sedan dess självständighet och södra Sudan är inget undandtag.

Nord har alltid styrt över syd. Det enda sättet att utveckla ett hälsosamt förhållande mellan nord och syd är om syd kan bli enat och tillräckligt start för att motstå splittring.

Vidare så måste problemen med krig mellan stammar och politisk instabilitet lösas. Det har varit fyra uppror sedan januari bara i syd. De lokala krigsherrarna vill inte styras av SPLM.

Den sista utmaningen är fredsbyggande. De olika folkgrupperna var emot varandra under kriget och nu måste de sluta fred med varandra även om gränsen inte har blivit satt än. Det pågår fortfarande markstöld mellan de olika folken. Det saknas en fundamental kultur om att komma överens. Många ser våld som lösningen på problemen och detta är något som måste tas itu med.

Många experter säger att oljan kommer att ta slut om ungefär 15 år. Vad kommer hända då?

 – Sydsudan kommer då att bli som flera andra länder i Afrika. Folket som bor ute på landsbygden kommer inte märka av regeringens makt eller närvaro. Utmaningen är att forma en inkluderande regering med politiker som värnar om landsbygden och landsborna.

Jordbruket nämns som en av de viktigaste näringarna att utveckla, vad tror du om det, är det rätt väg att gå?

– Jag tror det är rätt väg att gå. Södra Sudan har stora områden outnyttjad mark, väldigt näringsrik mark och bra tillgång till vatten. Att investera i jordbruk och gruvarbete är absolut nödvändigt.

Så hur tror du framtiden ser ut för vad som kommer bli Sydsudan?

– För ett afrikanskt land som precis kommer från ett krig är Sydsudan ganska rikt från en ekonomisk synvinkel. Medelinkomsten är 1000 USD per person per år och det är mycket jämfört med många andra länder i regionen. Tyvärr är korruptionen utbredd och landet har en stor statsskuld men det internationella samfundet är fast beslutet att hjälpa Sydsudan med bistånd och skuldavskrivning och detta ger en möjlighet att lösa den finansiella vanskötseln.

Det finns en stor rädsla att Sydsudan kommer utvecklas til ett nytt Somalia men jag tror inte det. Folket vill bli affärsmän och arbeta, de vill ha ett normalt liv och är trötta på krig.

Just nu går det mycket bistånd till södra Sudan, kanske för mycket för att hantera till och med. Men kommer det fortsätta komma om 5 år? Ett långsiktigt mål och ett långsiktigt åtagande från det internationella samfundet är ett krav för att det ska lyckas.


Fler nyheter…
Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält