Global Reportings Integritetspolicy

Giltigt från 2018-05-23
Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter om dig som Global Reporting behandlar, för vilka ändamål, dina rättigheter, och hur du kan kontakta oss om du vill ändra eller ta bort dina uppgifter. Den gäller för Global Reportings hemsida, nyhetsbrev och för att anmäla dig till våra evenemang. I alla dessa fall behandling av dina personuppgifter regleras av EU:s General Data Protection Policy. Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy. Om vi gör förändringar, kommer du att få uppdatering på den här websidan.

Vilka personuppgifter samlar vi, hur vi gör det och till vilket ändamål?

Hur behandlar och skyddar vi dina personuppgifter
Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter. Detta inkluderar båda tekniska verktyg och internt dataskyddspolicy som reglerar våra anställdas skyldigheter. Endast de personer som är bekanta med denna policy och faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att våra tjänster kunna fungera har tillgång till dem.
Vår hemsida, nyhetsbrev och evenemang anmälan tjänst använder tredjedelar tjänster för att fungera. Därför om det är nödvändigt vi kan dela med oss av dina personuppgifter till:
– IT-tjänst Loopia, webhotell för globareporting.net.
– Nyhetsbrev tjänsten MailChimp.
– Analytiska tjänsten från Google.
– Event anmälan tjänster som Confetti eller Evenbrite.
Behandling av dina uppgifter är begränsad genom våra avtal med dessa leverantörer. Avtalen reglerar vilka personuppgifter som behandlas, hur personuppgifter skall skyddas, m.m. Om det är nödvändigt enligt lag eller vid misstanke om brott, vi kan dela dina uppgifter med statliga myndigheter, som polis.
Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Om du, till exempel, avsluta prenumeration på vårt nyhetsbrev, så ta vi bort dina uppgifter. Cookies sparas upp till 2 år.

Vem är personuppgiftsansvarig
Global Reporting Sweden AB, organisationsnummer 165565338646. Adress: Stora Nygatan 26, 11123, Stockholm, Sverige.

Dina rättigheter
Du har rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning, invändning mot viss typ av behandling, och dataportabilitet av dina personuppgifter. Det finns en detaljerad förklarning på Datainspektionens webbsida.
Vill du använda en av de rättigheterna, vänliga kontakta oss.

Hur du kan kontakta oss
Om du har frågor, du kan kontakta oss online via info@globalreporting.net. Du kan också skriva till oss: Global Reporting Sweden AB, Box 2014, 103 11 Stockholm.

Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält