Water is Life

Global Reporting engagerades för att arbeta med kommunikationsfrågor inom ramen för ett större vatten- och miljöprojekt i staden Erbil i irakiska Kurdistan som finansierades av Sida. Syftet var att öka medvetenheten om behoven av att spara vatten, och att utbilda tjänstemän på vattenmyndigheter och bolag i hur man arbetar i dialog med medborgarna. Nyckelbudskapet i kampanjen var ”Vatten är liv!”, ett budskap som användes i alla aktiviteter. 70 procent av alla som deltagit i kampanjen sa efteråt att de sparade mer vatten än tidigare.

Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält