Utanförskap, våld och kärlek till orten

”Rika prinsessor och prinsar. Det är ju nästan sant. Vi är inavel och de är himla kungligheter.” Så känner Simon om utanförskapet i hans glesbygdskommun i relation till de som bor i storstaden. Simon är ett av 900 barn som Barnombudsmannen har mött och många av dem kommer till tals i Barnombudsmannens årsrapport 2018. Global Reporting fick även i år uppdraget att producera och formge årsrapporten. Denna gång handlar den om hur det är att växa upp på platser i Sverige där barn statistiskt sett har sämre skolresultat, ekonomi och hälsa än i övriga landet. Alla barn i Sverige har samma rätt till utbildning, skydd mot våld och rätt att utvecklas till sin fulla potential, enligt barnkonventionen. Men samtidigt kan barn i Sverige växa upp med mycket olika villkor. Rapporten lyfter fram barnens egna tankar och åsikter varvat med Barnombudsmannens analyser och förslag till förbättringar. Rapporten har många fina illustrationer av Matilda Söderling.

Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält