Dom tror att dom vet bättre

Men man är ändå ganska maktlös som barn, för vuxna tänker att de vet bättre. Så man kan säga vad man tycker och bli lyssnad på, men det är inte som att de kommer göra något åt det egentligen, för de tror att de vet bättre.”

Sverige är ett av världens bästa länder för barn att växa upp i. Trots det vet vi att barn utsätts för allvarliga rättighetskränkningar varje dag.

I januari i år blev barnkonventionen lag i Sverige. Lagen ger möjligheter att åtgärda de brister som fortfarande finns och hindrar barn från att få sina rättigheter tillgodosedda.

I Barnombudsmannens rapport ”Dom tror att dom vet bättre” belyser de tre områden som behöver förbättras i Sverige: Barnrättsperspektivet i utredningar och rättsprocesser måste stärkas, föräldrarättens inskränkningar på barnrätten behöver begränsas och barnets möjligheter att hävda sina rättigheter och få upprättelse måste säkerställas.

Global Reporting fick även i år i uppdrag att formge årsrapporten och statistiken från Barnombudsmannens undersökning om allmänhetens och barns egna attityder till barns rättigheter.

Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält