”Alla tar ju inte ansvar”

I januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. I Barnombudsmannens rapport ”Alla tar ju inte ansvar” har man undersökt hur barnkonventionen fungerar under en samhällskris.

För barn och unga i Sverige har covid-19-pandemin inneburit stora omställningar, till exempel vid distansundervisning och inställda fritidsaktiviteter. Beslut som har tagits för att minska smittspridningen har medfört allvarliga konsekvenser för barn på kort och lång sikt. Vissa brister har varit kända, andra har synliggjorts under pandemin och vissa har uppstått på grund av pandemin. 

De lärdomar vi drar av pandemin kommer vara avgörande för om vi kan hantera framtida samhällskriser bättre och uppfylla barns rättigheter. 

Global Reporting fick även i år i uppdrag att formge årsrapporten.

Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält