Legalisering av marijuana – en global eller lokal fråga?

Sergels torg (känt som Plattan) i Stockholm är idag både en samlingsplats för den svenska samhällsdebatten, och en symbol för Sveriges illegala droghandel. Plattan är därmed en fysisk plats där knarket och samhällsdebatten existerar parallellt med varandra, utan att egentligen mötas. Platsen symboliserar därmed den problematik som diskuterades på Global Bar den 22 oktober 2013. 

Sverige har sedan länge en nolltolerans mot droger med undantag för alkohol. Fler och fler unga använder sig idag av marijuana som ett alternativ till alkohol, samtidigt som varken frågan om vad en legalisering av marijuana skulle innebära, eller konsekvenserna av denna utveckling, får något större utrymme i den politiska samhällsdebatten. På baren diskuterades frågan utifrån ett globalt perspektiv. Vad blir de internationella följderna av Sveriges drogförbud, och vad skulle en legalisering av marijuana egentligen innebära för Sverige?

Erik Jennische, författare och frilansjournalist, har skrivit rapporten Att vilja krig om de konsekvenser en lagstiftning som förbjuder droger får i länder i Centralamerika. Han hävdar att när länder liksom Sverige förbjuder droger, pressas priserna upp avsevärt. Detta gör drogindustrin till ett attraktivt försörjningsmedel för människor i fattigare länder. Eftersom det finns så stora pengar att tjäna, skapas en brutal kriminell verksamhet. Svensk lagstiftning och drogindustrins sociala konsekvenser kan därför enligt Erik Jennische inte särskiljas från varandra utan det finns ett tydligt samband. Sverige kan inte förneka sin roll i den globala kontexten, och det faktum att den svenska lagstiftningen bidrar till att droghandeln idag skördar tusentals offer, samt förstör samhällstrukturen i hela länder på andra sidan jordklotet.

Frågan om legalisering är därför inte bara fråga om det svenska samhället, utan måste enligt Erik Jennische förstås ur ett globalt perspektiv. Att inte reglera droger på samma sätt som alla andra produkter i världen, som exempelvis antibiotika och vapen, är detsamma som att skapa en marknad styrd av gangsters.

Hanna Wagenius är ordförande Centerpartiets ungdomsförbund som har lagt fram förslaget om att legalisera och förstatliga marijuanaförsäljningen i Sverige. Hon anser att ett förstatligande kan vara ett sätt att ’dra undan mattan’ för den kriminella verksamhet som idag existerar kring försäljningen och produktionen av marijuana. Att förstatliga marijuanaförsäljningen kan även vara ett sätt att bryta marijuanans kopplingar till tyngre droger. Detta sker idag till stor del på grund av att det är samma kriminella personer som langar marijuana och andra, tyngre illegala droger.

Hanna Wagenius påpekar också att alkohol är lagligt trots att det är en drog som bevisligen gör människor aggressiva. Drogen har mycket starka kopplingar till brottslighet som till exempel våldtäkter och mord. Ändå är alkoholen laglig. Marijuanan har däremot en lugnande effekt på människor och bidrar inte till att brott begås. Om en människa står i valet mellan att använda marijuana eller alkohol, kan valet därför enligt Hanna Wagenius avgöra om personen i fråga begår ett allvarligt brott, eller väljer att sitta kvar i soffan och ta det lugnt.

Per Johansson, generalsekreterare Riksförbundet Narkotikafritt samhälle menar att det till stor del är USA är som har skapat den nya, mer liberala synen på marijuana. Idag tillåts kommersiell försäljning av marijuana i delstaterna Colorado och Washington. Anledningen är enligt Per Johansson att politikerna inte vågar utmana ungdomsväljarna. Frågan introducerades först med diskussionen om marijuana som läkemedel, vilket banat väg för den förändring som nu sker.

Per håller med om att det är efterfrågan hos svenska ungdomar som skapar den stora kriminaliteten och ser samtidigt väldigt oroande på att USA nu går emot de konventioner de har förbundit sig till. Per Johansson påpekar att det är de legala drogerna som är de stora folkhälsoproblemen – en tredjedel av alla cancerfall i Sverige beror på livsstilsfaktorer som rökning och alkohol – och säger att en legalisering med all sannolikhet kommer att öka dessa siffror. Dessutom vet vi inte säkert vilka konsekvenser marijuanabruk har på hjärnan. Studier visar på att drogen hämmar hjärnans utveckling, särskilt hos unga människor.

– Jag ska villigt erkänna att det är naivt att tro att narkotikamissbruk helt kommer att försvinna från jordens yta någon gång. Det tror jag på samma sätt som vi aldrig kommer få ett samhälle fritt från mord eller våldtäkt eller stölder, barnaga eller vad det än är, men slutsatsen av det är inte att vi ska ge upp inför problemet, sade Per Johansson.

Vill du veta mer? Se filmen och ta del av hela diskussionen!


Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält