David Isaksson

David Isaksson har sedan 1981 skrivit och rapporterat från världen utanför Europa. Han är författare till ett trettiotal böcker, däribland flera om Latinamerika och utvecklingsfrågor. Han har rest i och skrivit från närmare 150 länder.

David grundade Global Reporting 1996 och är sedan dess bolagets VD. Han är också skribent och fotograf för flera av Global Reportings uppdragsgivare. De senaste åren har han i stor utsträckning arbetat med kommunikationsstrategiska uppdrag.

– De globala frågorna blir allt mer komplexa vilket ställer större krav än tidigare när man ska skildra världen. Därför blir den speciella kompetens som Global Reporting besitter allt viktigare. Vi drivs av passion och engagemang. Själv har jag rest och rapporterat från hela världen sedan jag var 19 år och jag tycker fortfarande att det är lika fantastiskt att få komma till andra länder, träffa människor i olika miljöer och lära av deras liv och erfarenheter. Att förstå sammanhang och ta del av andra människors liv är alltjämt en stark drivkraft för mig.

Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält