Global Idé

Global Idé är en partipolitiskt obunden ideell förening som startade 2015 med syftet att bidra med nya perspektiv till samtalet i Sverige om den globala utvecklingen. Utgångspunkten är att trots globalisering och ökat informationsflöde, fortsätter samtalen alltför ofta att föras ur ett snävt och västerländskt perspektiv.

Global Idé vill bredda perspektiven, till exempel genom att i stället för att samtala om länder i Afrika, Asien och Latinamerika, bjuda in aktörer i dessa regioner till ett gemensamt samtal. Genom att bygga nätverk och samarbeta med tankesmedjor, institutioner och andra aktörer i länder kan Global Idé bidra till att lyfta fram spännande globala förändringsprocesser som pågår just nu men som få i Sverige känner till.

Vi arbetar också med projekt och samverkan i flera länder inom områden som mänskliga rättigheter och rättsfrågor. I all vår verksamhet utgör kommunikationsfrågor en central del.

Global Idé bedriver sedan 2016 ett projekt tillsammans med Pax Nederländerna, Unpaid Debt. I projektet ingår lobbyingarbete, nätverksbyggande, stärkandet av lokala partners i Sydsudan. Till dessa hör Transitional Justice Working Group, the Civil Society Coalition on Natural Resources, South Sudanese Council of Churches, Assistance Mission Africa och PAX Juba office.

Just nu pågår arbetet med att utveckla flera nya projekt och samarbeten i olika delar av världen. Vår framtida verksamhet kommer att fokusera på:

  • Seminarier och diskussioner.
  • Kommunikationsinsatser.
  • Studier, rapporter, artiklar.
  • Samarbeten kring internationella projekt.
  • Nätverksbyggande.

Med Global Idé vill vi:

  • Främja idéutveckling på ett nytt sätt genom att sammanföra aktörer inom entreprenörskap, diaspora, bistånd, media och civilsamhället.
  • Spegla migrationens kraft och möjligheter.
  • Främja utbyte, diskussion och samtal om globala frågor på ett kreativt och attraktivt sätt.
  • Bygga samarbeten med spännande aktörer i Afrika, Asien och Latinamerika.

 

För mer information kontakta:

Petter Bolme, projektledare

Petter@globalide.se

Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält