Vem bryr sig – när samhället blir förälder

”Det är många liksom som jobbar framför allt på låsta avdelningar, om det så är psyk eller om det är SiS, att de gillar liksom att jobba där bara för att de ska kunna brotta ner ungdomarna liksom. Och det tycker de är roligt typ. Det är inte liksom för att de vill dem väl, även om de hävdar det”, berättar en pojke med erfarenhet från särskilda ungdomshem.

När samhället skiljer ett barn från föräldrar eller andra vårdnadshavare medföljer ett stort ansvar. Syftet med placeringen är att ge barnet en chans till ett bra liv. Trots det visar Barnombudsmannens rapport ”Vem bryr sig – när samhället blir förälder” att barn som bor på särskilda ungdomshem har alarmerande dålig hälsa och får inte den skolgång de har rätt till. Dessutom är våld och övergrepp fortfarande vardag för många av dessa barn.

Rapporten bygger på samtal med 35 barn och enkätsvar från 266 barn i den sociala barnavården under 2018. Global Reporting fick även i år uppdraget att producera och formge årsrapporten och har denna gång samarbetat med illustratören Emma Virke.

 

Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält