Svensk-ryskt forum

På Sida-arrangemanget Svensk-ryskt forum i S:t Petersburg 2008, diskuterade och firade 700 delegater 15 års projekterfarenheter, resultat och lärande samt ett fortsatt grannlandsamarbete mellan svenska och ryska intressenter. Global Reporting fick i uppdrag att ta fram en film, en folder och en utställning om Sida-finansierade miljöinsatser i Ryssland. Global Reporting var också delaktigt i planeringen av programmet, ansvarade för körscheman, journalistkontakter och den grafiska inramningen på forumet.

Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält