Kommunikationsanalys

På uppdrag av Dag Hammarskjöld-stiftelsen analyserade Global Reporting hur kommunikationsarbetet kan förstärka stiftelsens roll som mötesplats och katalysator och bidra till den nya verksamhetsstrategin. Studien bidrog till att utveckla DHF:s budskapsplattform och innefattade konkreta förslag kring aktiviteter och visuell profil. Uppdraget utfördes i form av deskstudier, medarbetarintervjuer samt en online-enkät till DHF:s nätverk. Slutsatserna diskuterades med personalen på en heldagsworkshop.

Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält