Forskningssamarbetet Sverige – Tanzania

På uppdrag av svenska ambassaden i Dar es Salaam, Tanzania, höll Global Reporting i kommunikationen kring firandet av 40 års forskningssamarbete mellan Sverige och Tanzania. Vi gjorde form, texter och filmer för inbjudningar, broschyrer, affischer, program, facebook och presentationer. På facebooksidan Research Cooperation between Sweden and Tanzania fortsätter kunskapsutbytet mellan forskare i Tanzania och Sverige.

Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält