Digitala Medier

Global Reporting har ett ramavtal med Sida inom området Digitala medier. Vi jobbar som webbredaktörer på plats på Sidas kommunikationsavdelning och skriver dessutom regelbundet texter för sida.se. Målet för uppdraget är att ge den svenska allmänheten god kunskap om situationen i utvecklingsländer, svenskt bistånd och dess resultat samt utvecklingens drivkrafter.

Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält