BO Årsbok 2022

I Barnombudsmannens rapport ”Blir det nån skillnad eller säger vi det här helt i onödan?” har man undersökt hur barnkonventionen fungerar i barns vardag. I mer än två år har barnkonventionen varit lag, nu måste rättigheterna bli verklighet i alla barns liv. Årets rapport tar avstamp i tre delar i barnets vardag: rätten till en trygg bostad, rätten till delaktighet i skolan och barns delaktighet vid kommunala beslut. 

Global Reporting fick även i år i uppdrag att formge årsrapporten.

Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält