Spräng Bubblan med Alexander Bard och Stina Oscarson i Almedalen

Den 4/7 spränger Global Bar filterbubblan. Vi för samman personer som normalt inte står på samma scen i oväntade, kreativa samtal. 11.00 medverkar Alexander Bard och Stina Oscarson i ett samtal om identitet och individ. Tillsammans spränger vi bubblan!

Årets Global Bar under Almedalsveckan genomförs i samarbete med Hållbara Gotland och liknar ingenting vi tidigare gjort. Under en dag – den 4/7 – ”krockar vi ihop” människor som inte mötts förut för att prata om ämnen och frågeställningar som de normalt inte diskuterar. Målet är att skapa oväntade och kreativa möten som leder till nya kontakter och nya nätverk.

Tillsammans spränger vi filterbubblan och bidrar till att fler perspektiv, idéer och tankar får spridning! Spräng bubblan är organiserat utifrån fyra Noder där samtalet utvecklas bit för bit utifrån vilka som deltar och när de dyker upp. Därför vet ingen riktigt säkert vilka de samtalar med – förrän de själva står på scenen.

4/7 11.00. Alexander Bard och Stina Oscarson pratar identitet

Insikt, identitet, individ inleds med ett samtal mellan filosofen, kreatören och provokatören Alexander Bard och dramatikern, författaren och aktivisten Stina Oscarson.

– Global Bar har funnits i över 20 år och vi är Sveriges ledande arena när det gäller samtal kring globala frågor. Idag ser vi hur det nationella och det globala allt mer hänger samman samtidigt som låsningar blir allt hårdare därför ville vi skapa något som ruskar om. Alla som tillfrågats om medverkan har också upp­skattat initiativet så det kommer garanterat att bli spännande samtal, säger David Isaksson, moderator för Spräng bubblan och VD för Global Reporting. 

Stina Oscarson och Alexander Bard är lika entusiastiska: Kör på! Ser mycket fram emot detta! säger Stina Oscarson.

– Det är en jäkligt viktig och intressant debatt att ta. Jag kommer lika entusiastisk över att lyssna som att debattera själv, säger Alexander Bard.

Spräng bubblan – utmana världen!” arrangeras av Global Bar/Global Reporting i samarbete med Hållbara Gotland. Läs mer i programmet om andra medverkande.

 

Alla noder för samtalet 4/7:

Nod 1. Makt, mygel, manipulation

8.00–9.00

Är sanning numera ett relativt begrepp? Tiger journalister och organisationer om det som är alltför kompli­cerat, för att inte spela främlingsfientliga krafter i händerna? Vilket ansvar har vi – var och en – och tillsammans, både när det gäller innehåll och hur vi uttrycker oss.

Nod 2. Människan, marknaden, mönstren

9.00–10.30 (ca)

Världen består inte längre av rika och fattiga länder, utan av en mängd mikromarknader. Men hur förstår vi de nya urbana landskapen och de människor som dessa befolkas av? Och hur hanterar svenska företag risker för korruption och brott mot mänskliga rättigheter i en allt mer komplicerad värld? Noden genomförs i samarbete med Business Sweden.

Nod 3. Insikt, identitet, individ

11–12.30 (ca)

Vems identitet är viktigast – och hur gör vi för att lämna identiteterna bakom oss? Identitetspolitiken tvingar in människor i mallar de ofta inte själva valt, men vad händer om man bryter mot ”identitetsnormen”? Har vi utvecklats till ett land med lättkränkta, räddhågsna individer? För var går gränsen för skämt och kränkningar. Vem får säga vad – och vem gör bäst i att hålla tyst?

Nod 4. Klimat, klokhet, kreativitet

13.00–14.30 (ca)

Vad är viktigast: att göra rätt – eller att vara god? Måste prat om klimat framkalla ångest och skuld, eller finns det andra sätt att skapa engagemang och bidra till förändring? Idag ligger allt fokus på individen och individens val. Men vad händer om vi sätter vår egen godhet över det som faktiskt är bäst på lång sikt? Hur förenar vi klokhet och kreativitet i arbetet för världens klimat? Noden genomförs i samarbete med Business Sweden.


Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält