Global Bar@Business Sweden: Världen inför 2030 – kris eller kreativitet?

Kris, kaos och utflyttade jobb – eller kreativitet, samförstånd och hållbara samhällen?

Det återstår drygt tio år till 2030 då de Globala Målen ska vara uppnådda. För att de ska nås krävs att näringsliv, politik och civilsamhälle samverkar.

Men hur ska det gå till i praktiken?

Den tekniska utvecklingen går just nu oerhört snabbt, allt fler jobb automatiseras och nya affärsmöjligheter uppstår, inte minst i tjänstesektorn. Ny teknik används också av ideella organisationer, som när Läkare utan Gränser använder 3D-printrar för att skriva ut proteser till offren från Syrien-kriget.

Samtidigt är världen svårare att förstå än på mycket länge. Globalt får många det bättre, samtidigt som många människor i USA och Europa känner sig övergivna och utsatta. Demokratin och pressfriheten på tillbakagång och många miljoner människor befinner sig på flykt.

Hur ska vi orientera oss i allt det som sker? Går det ens att vara positiv? Eller är det tvärtom så att vi just nu har möjlighet att lägga grunden för en långsiktig hållbar utveckling? Och hur ska näringslivs och civilsamhälle i så fall kunna samarbeta?

Välkommen på framtidsspaning tillsammans med:

  • Lena Sellgren, chefsekonom Business Sweden.
  • Anna Gullstrand, digital strateg, föreläsare och inspiratör.
  • Pieter- Jan van Eggermont, humanitär rådgivare, Läkare utan Gränser.

Moderator: David Isaksson, VD, Global Reporting

Språk: svenska.

Datum: 22 mars

Tid: Från 17.00, samtal mellan 18 och 19.

Plats: Business Sweden, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70.

Vi bjuder på tilltugg. Öl och vin säljs till självkostnadspris.

Den 14 mars lanserar Business Sweden sin rapport ”Tjänsterevolutionen – en global möjlighet för svenska företag”.  Global Bar är delvis en fortsättning på det samtalet.

ANMÄL DIG HÄR

Människan Tekniken Geografin Samspelet

Detta är det första samtalet i ett samarbete mellan Global Bar och Business Sweden där vi för samman människor som normalt inte möts för att diskutera den globala utvecklingens möjligheter – och utmaningar.


Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin internationella försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se

Global Bar drivs av Global Reporting – ett medie- och konsultföretag med världen som passion! Läs mer om oss på www.globalreporting.net


Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält