Global Bar: Tanzania here we come @The Loungery

Global Bar tar över världen, land för land. 21 november, 17.00: Tanzania. 

Varför gillar så många Tanzania? Vilken roll spelar biståndet och vad händer egentligen nu i landet?

Tanzania – ett land som många svenskar arbetat i sen biståndet byggdes upp på 1960-talet. Svenska ingenjörer, läkare, lärare, tekniker, byggnadsarbetare, barnmorskor, forskare och biståndsexperter har levt många år i landet. Många svenska barn har växt upp där. Idag åker också allt fler svenskar till Tanzania som turister. Samtidigt blir situationen i landet allt sämre när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter.

Hur är Sveriges relation med Tanzania idag? Och är Sverige en allt mindre partner som styrande i Tanzania inte längre lyssnar på?

Välkommen till vår andra Global Bar-kväll med särskilt landfokus.

Bakgrund
Historien om hur Sverige kom att få en så nära relation till just Tanzania börjar med en kvinna, Barbro Johansson. På 1950-talet arbetade hon som lärare i en by i norra Tanzania och lärde då känna de unga tanzanier som skulle ta över landet i och med självständigheten från Storbritannien. Bland hennes vänner ingick en viss Julius Nyerere. Sen studietiden i Lund kände Barbro också en hel del svenska politiker som skulle spela en stor roll i Sverige och som la grunden för det som skulle bli den svenska biståndspolitiken. Så hon kopplade ihop dessa personer och deras visioner vilket ledde till att Tanzania sedan dess varit en av Sveriges största biståndsmottagare.

Men det här är historia. Nu tittar vi framåt. Tanzania har upplevt en lång oavbruten period av ekonomisk tillväxt. I och med det har också biståndets roll i Tanzania förändrats. Sverige har inte längre samma möjlighet att göra sig hörd hos den tanzaniska eliten.

Vad händer i Tanzania idag och hur ser de svenskar som är med och bygger upp dagens relationer med Tanzania på framtiden?

Välkommen till Global Bar, tema länder.

Global Bar, Tanzania
Datum: Onsdag 21/11.
Tid: Från 17.00, samtal mellan 18 och 19.
Plats: The Loungery, Linnégatan 16, T-bana Östermalmstorg.

Nu är Global Bar en del av The Loungery – en ny arena för möten, samtal och konst som också är en bar med mat och fullständiga rättigheter. Global Bar hittar du nu på Linnégatan 16, T-bana Östermalmstorg. Vill du boka the Loungery för möten, seminarier eller barkvällar? Kontakta Peter på hq@theloungery.com


Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält