Global Idé

Global Idé är en tankesmedja som startade 2015 med syftet att bidra med nya perspektiv till samtalet i Sverige om den globala utvecklingen. Utgångspunkten är att det trots globalisering och ökat informationsflöde fortsätter samtalen, alltför ofta att föras ur ett snävt och västerländskt perspektiv.

Global Idé vill bredda perspektiven, till exempel genom att istället för att samtala om länder i Afrika, Asien och Latinamerika, bjuda in aktörer i dessa regioner till ett gemensamt samtal. Genom att bygga nätverk och samarbeta med tankesmedjor, institutioner och andra aktörer i länder kan Global Idé bidra till att lyfta fram spännande globala förändringsprocesser som pågår just nu men som få i Sverige känner till.

Idén om en ny tankesmedja bygger på drygt tjugo års erfarenheter av debatt, diskussion och samtal kring globala frågor som Global Reporting fört bland annat inom ramen för Global Bar, ett dialogkoncept som vi avser ta med oss in i tankesmedjan.

Med Global Idé vill vi:

  • Främja idéutveckling på ett nytt sätt genom att sammanföra aktörer inom entreprenörskap, diaspora, bistånd, media och civilsamhället.
  • Spegla migrationens kraft och möjligheter.
  • Främja utbyte, diskussion och samtal om globala frågor på ett kreativt och attraktivt sätt.
  • Bygga samarbeten med spännande tankesmedjor i Afrika, Asien och Latinamerika.
  • Bygga vidare på den arena som Global Bar lagt grunden för, där aktörer som har ett globalt engagemang kan mötas, samtala och ha ett utbyte.

Global Idé bedriver sedan 2016 ett projekt tillsammans med Pax Nederländerna, Unpaid Debt. Vår framtida verksamhet kommer att fokusera på:

  • Seminarier och diskussioner.
  • Studier, rapporter, artiklar.
  • Samarbeten kring internationella projekt.
  • Nätverksbyggande.

Viktigare än någonsin

Vi tror att vårt syfte är viktigare nu än någonsin. Världen står inför enorma utmaningar vad gäller konflikter, klimatförändringar, migration, polarisering och en våldsbejakande extremism som hotar möjligheter till dialog och utveckling.

Det är oerhört viktigt att fortsätta arbetet med att påpeka orättvisor och stödja arbete med de mänskliga rättigheterna, demokrati och miljö.  Men samtidigt pågår stora och spännande förändringsprocesser i världen som vi bör prata mer om. Allt mer makt förflyttas till det som brukar kallas Syd, och i många länder sker en positiv utveckling med till exempel minskande fattigdom och ökande jämställdhet.

Med Global Idé vill vi bidra till att koppla samman nord och syd, och spegla de dramatiska förändringar som världen nu genomgår.

Global Idé är en partipolitiskt obunden ideell förening. Vi kommer successivt att knyta till oss personer med en akademisk tyngd, liksom oväntade personer som inte följer någon förväntad politisk linje. Har du idéer eller förslag på samarbeten är du välkommen att höra av dig!

david@globalreporting.net

Stäng

Bli medlem i Global Bar

* obligatoriskt fält